Om oss

Ledande inom matchning på arbetsmarknaden

Vi är ett företag med lång erfarenhet inom ett flertal områden som: utbildning, rekrytering, ledarskap, bemanning och omställning. Vi är experter inom arbetsmarknadstjänster och kompetenshöjande insatser och erbjuder tjänster som Rusta och Matcha/KROM, omställning och outplacement. Vid sidan av Malmö och Skåne erbjuder vi även våra tjänster i Västra Götaland, Småland (Jönköpings Län) och Värmland. Våra uppdragsgivare kommer från både privat och offentligt håll, bland annat Arbetsförmedlingen och kommuner.

Du får nytta av våra kunskaper

Tack vare vår långa erfarenhet från coachning inom jobbsökande har vi byggt upp goda kunskaper om vad som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Dessa kunskaper och vår erfarenhet kommer dig till nytta när du anlitar oss.

För att erbjuda så bra matchningstjänster som möjligt arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra utbildningar och tjänster så att vi kan tillhandahålla det innehåll som har utlovats. Alla våra utbildare har relevant och aktuell kompetens samt egen erfarenhet av det aktuella området.

Auktoriserade av Utbildningsföretagen

Vi är kvalitetsauktoriserade av Utbildningsföretagen, en branschorganisation som består av utbildningsföretag från flera olika branscher. Som medlemmar i Utbildningsföretagen arbetar vi bland annat med organisationens mål i sikte:

  • Att erbjuda god kundnytta till en rimlig kostnad
  • Att erbjuda varje deltagare den utbildning som behövs
  • Att skapa ett högt förtroende för fria utbildningsföretag
  • Att bidra till en positiv samhällsutveckling, skapa arbeten, kompetens och utveckling
  • Att ta hand om miljön

Alltid i framkant

För att alltid vara i framkant inom coachning och utbildning följer vi den tekniska utvecklingen av pedagogiska hjälpmedel, både vad gäller utrustning, datorer och programvara. Dessutom studerar vi olika lärostilar och hur pedagogiken kan anpassas till deltagarnas inlärningsprofiler.

Välkommen att kontakta oss – vi hittar alltid möjligheter för dig på arbetsmarknaden.

Utbildning, rekrytering, ledarskap, bemanning och omställning